Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2014

lubuda
9487 09e8
Reposted fromproof proof viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

September 28 2014

5198 ad0f

September 11 2014

lubuda
1912 5d1b
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaxvcth xvcth
lubuda
lubuda
3761 f048

September 02 2014

lubuda

Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.

— Wisława Szymborska
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viaxvcth xvcth
lubuda
7785 9490
lubuda
2171 2386
lubuda
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted fromflesz flesz viaMagnolia11 Magnolia11
lubuda
Miłość jest wtedy gdy chcesz go zabić ale ciągle odkładasz to na jutro.
— N.N.
Reposted fromalkor alkor vianiskowo niskowo
lubuda
0331 4e87
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viascorpix scorpix
lubuda
napisałabym, ale nie chce wyjść na zdesperowaną dziwkę
— cześć wrzesień
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie vianiskowo niskowo
lubuda
Zapytali się mnie czy żałuje, że go poznałam.. Zastanowiłam się i odrzekłam: Nie. Gdyby nie on, nie zaznałabym tej chwili szczęścia, śmiechu i innych rzeczy, które teraz wspominam z uśmiechem. Mimo że się nacierpiałam – nie żałuję.
Reposted fromdonniedarco donniedarco vianiskowo niskowo
lubuda
Nie wiesz jak to jest budzić się rano i sprawdzać czy przypadkiem na wyświetlaczu telefonu nie ma Jego imienia. Nie wiesz jak to jest ubierać codziennie różne ciuchy i przypominając sobie z nimi miliony związanych wspomnień, zacząć płakać. Nie wiesz jak to jest iść przez miasto i co chwilę wyszukiwać Jego osoby wzrokiem. Nie wiesz jak to jest jadąc z mamą autem i wsłuchiwać się w nasz utwór w radiu, chcieć się wypłakać. Nie wiesz jak to jest Go kochać, więc nie mów mi 'dasz radę, zapomnisz o Nim'. Bo kurwa nie dam. Bo Jego zdjęcie wciąż lata mi przed oczami, bo Jego koszulka wmieszana w miliony niepoukładanych rzeczy zawsze wyciągnie się pierwsza. Bo Jego imię pojawia się w co drugim programie telewizyjnym. Bo Go kocham, kurwa.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
3568 f1b1 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaMagnolia11 Magnolia11
lubuda
0595 d4fc
Reposted fromcasanovared casanovared viaMrsDarkness MrsDarkness
lubuda
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viascorpix scorpix
lubuda
0786 0002
Reposted fromsadeyes sadeyes viascorpix scorpix
lubuda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl